Matematik

Matematik på högstadiet, skolår 7-9. I Matteboken finns avsnitt upplagt utifrån område/avsnitt och inte skolår, vilket innebär att vissa avsnitt täcker delar som gås igenom under olika skolår. Varje sida innehåller en videolektion som illustrerar ett problem och hur man räknar ut det. På sidan finns även möjlighet att träna inför de nationella proven där alla tal är lösta med hjälp av videolektioner.

webbmatte.se är ett gratismaterial i matematik för skolår 6-9, samt grundläggande gymnasiematematik. Materialet för grundskolan finns på åtta språk och gymnasiedelen finns på tre språk.