NO

Fler bra NO-tips som visualiserar undervisningen får du på En-till-En i Växjö. Här finns tips om digitala sidor där du kan bygga en mäsnniskokropp, interaktiva simulatorer kring molekyler, resosonans och mycket mer.  Planeten på forskning.se är en interaktiv resurs som handlar om vår planet och människans ökande påverkan på den. Även denna kan du läsa mer om på  En-till-En i Växjö.

 

”Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik är en gemensam satsning av Uppsala universitet och SLU, Sveriges lantbruksuniversitet.  Verksamheten är nationellt inriktad. Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik skall stödja hela skolan, från förskola till vuxenutbildning med syfte att främja en stimulerande, intressant och aktuell undervisning.” Källa: http://www.bioresurs.uu.se/nrbbinfo.cfm

  WWF Utbildning är till för dig som vill lära eller för dig som är pedagog. Sidan ger bl a tips om teman och innehåller dessutom en uppgiftsbank.

http://www.ur.se/vulkan/ har du som pedagog möjlighet att visa dina elever jordbävnings- och vulkanområden på kartan samt höra berättelser om händelser från dessa platser. På sidan finns även inromation om höga berg och jordklotet. Intressant och lärorikt!

Utforska natten och stjärnorna digitalt. PhototopicSkySurvey erbjuder en virtuell resa i 360°.

The World at Night (TWAN) 

Fantastiska nattbilder från världen över.  Bilden ovan är från Sandhammaren i södra Sverige.