Svenska

Bloggen som verktyg – Reflekterande Läsning och Skrivning

Vår utmaning är att se nya möjligheter med de digitala verktygen. Hur kan de digitala verktygen hjälpa mig att att utveckla elevernas lärande och olika förmågor? Cecilia Johansson, högstadielärare i svenska och SO på Helenelundsskolan i Sollentuna, har använt bloggen som verktyg i flera olika sammanhang inom såväl svesnkämnet som SO.  I svenska finns bl a Ondskan besöker 9D och Diktboken Uppror. I En värld i krig 9B sammanlänkas so-ämnena och svenska då klassen arbetar med andra världskriget.

Länkar till Cecilia Johanssons bloggar samt tips och ideér hittar du i hennes blogg

Wiki – öppnar dörrarna för samarbete och formativ bedömning

Wikin kan användas i många sammanhang och för många ändamål. Låt eleverna skapa gemensamma dokument som de tillsammans ansvarar för eller använd wikin för att underlätta arbetet med kamratrespons. Den största fördelen med wikin är att du som pedagog får möjlighet att följa eleverna och ge kontinuerlig respons under hela skrivprocessen.  Alla instruktioner och länkar till användbara sidor samlar du också i er gemensamma wiki. Inga papper som försvinner utan eleverna vet var de kan hitta informationen och också var de kan få inspiration från andras texter och hjälp och stöd av kamrater och lärare.