Mikael Persson

Länk till Mikaels flippade klassrum

Jag heter Mikael Persson och undervisar i engelska. Jag försöker hela tiden att utveckla min undervisning, och nu är det dags att ”Flippa klassrummet”.

Enkelt uttryckt handlar det om att eleverna får hemuppgifter som förberedelse till en lektion, istället för det omvända. ”Förhandsläxan” kan exempelvis bestå i att titta på en filmsnutt, att läsa igenom ett stycke eller svara på frågor i ett onlineformulär.

Syftet är att eleverna ska komma förberedda till lektionen och att undervisningstiden därmed kan användas på ett effektivare sätt.

Bland fördelarna är också att elever kan kolla igenom en filmad genomgång så många gånger han/hon behöver för att förstå.

Lycka till!