OCR

OCROptical Character Recognition – Optisk teckenigenkänning

OCR-program använder man när man t ex vill överföra en text från en bok till redigeringsbar text i ett ordbehandlingsprogram.
En annan anledning för att vilja köra OCR kan vara att man vill få text uppläst i CD-ord.

Så här gör man:
 
1. Scanna ditt analoga dokument (från t ex en bok) och välj att scanna till tif-format.
 
2. Starta Microsoft OneNote 2010.
 
3. Gå till menyn Infoga – Bild.
Bläddra för att hitta den inskannade filen.
Klicka på Infoga.
Filen läggs nu in i OneNote 2010 som en bild.
 
4. Högerklicka på bilden – från snabbmeny välj Kopiera text från bild.
(Det är här det händer, Nu kör OCR-programmet).
 
5. Starta t ex Word och Välj Klistra in – Inklistringsalternativ – Bevara källformatering.
Nu klistras det kopierade in som text.
OCR-programmet har omvandlat bild till text.
Det går att redigera i text och även få den uppläst med hjälp av CD-ord.