Om bloggen

Bloggen ska vara kanal för att presentera tips på hur du kan använda datorn i undervisningen.

Kommentera